Profil Guru

Nama
Desak Nyoman Artini
Tenaga Pendidik
Guru TIK
Tenaga Kependidikan
-
Nama
AA Mirah Adi
Tenaga Pendidik
Guru BK
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Ni Made Sulastri
Tenaga Pendidik
Guru Mapel IPA
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Ni Made Ayu Yudiardini
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Pengantar Pariwisata
Tenaga Kependidikan
-
Nama
PUTU RELAND DAFINCY TANGKAS
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Bahasa Bali
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Dra. I Gusti Ayu Wiratni
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Matematika
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Sri Rejeki, S.Pd
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Produktif Jasa Boga
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Ni Ketut Suwitri
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Produktif Tari
Tenaga Kependidikan
-