Profil Guru

Nama
I Made Suwardika, S.Sn
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Produktif Seni Karawitan
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Alit Maulita
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Bahasa Inggris
Tenaga Kependidikan
-
Nama
I Kadek Losy Ariana
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Matematika
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Ni Wayan Suartiningsih,S.Pd
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Produktif Jasa Boga
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Pande Putu Dedik Sukabawa
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Bahasa Bali
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Komang Budiari, S.Pd
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Bahasa Inggris
Tenaga Kependidikan
-
Nama
I Wayan Suja
Tenaga Pendidik
Guru Mapel Bahasa Indonesia
Tenaga Kependidikan
-
Nama
Kadek Rita Dwipayani
Tenaga Pendidik
Guru Mapel
Tenaga Kependidikan
-